Обществени поръчки - профил на купувача


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в сдружение
"Дружество за умствено и психически увредени лица" – гр. Дряново


20.09.2016 г.

Компютърно и офис оборудване за Многофункционален център за деца с увреждания, гр. Дряново съгласно приложена техническа спецификация

Пълен набор от документи за кандидатстване, можете да изтеглите от ТУК


20.09.2016 г.

Оборудване за рехабилитация за Многофункционален център за деца с увреждания, гр. Дряново съгласно приложена техническа спецификация

Пълен набор от документи за кандидатстване, можете да изтеглите от ТУК


20.09.2016 г.

Обзавеждане за Многофункционален център за деца с увреждания, гр. Дряново съгласно приложена техническа спецификация

Пълен набор от документи за кандидатстване, можете да изтеглите от ТУК


20.09.2016 г.

Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания за функционирането на Многофункционален център за деца с увреждания, гр. Дряново съгласно приложена техническа спецификация

Пълен набор от документи за кандидатстване, можете да изтеглите от ТУК


21.09.2016 г.

Строително-монтажни работи – ограда, площадкови инсталации и платформа за хора с увреждания, допълващи изграждането на Многофункционален център за деца с увреждания, гр. Дряново съгласно приложена КС и чертежи

Пълен набор от документи за кандидатстване, можете да изтеглите от ТУК