ПРОЕКТИ

Ремонт на сграда за Дневен център за деца и възрастни с увреждания.
Стойност – 22 254 лв.


Проект за обзавеждане на сградата на Дневен център за деца и възрастни с увреждания.
Стойност – 1 000 лв.


Проект за социално приобщаване на лицата с интелектуални затруднения.
Стойност – 2 750 лв.


Проект за закупуване на микробус, включващ подмяна на единичните прозорци на сградата на Дневен център за деца и възрастни с увреждания.
Стойност – 63 684 лв.


Проект за построяване и оборудване на помещение за отоплителен котел към сградата на Дневен център за деца и възрастни с увреждания.
Стойност – 9 000 лв.


Проект за закупуване на уреди за рехабилитация, логопедични тестове и материали.
Стойност – 9 185 лв.


ПОЛУЧЕНО ДАРЕНИЕ

Получихме дарение от 3000 лева от „Благотворителна фондация към международен женски клуб-София“ по проект "Спортен и културен туризъм за хора с увреждания".

Повече информация за фондацията можете да намерите на техния интернет сайт: https://iwc-sofia.org

Социални услуги

Разкриването на новите форми на социални услуги цели предотвратяване на институализирането на деца и лица с увреждания.


ДУПУЛ - гр. Дряново

Дневен център за деца и възрастни с увреждания
- гр. Дряново предлага:

Медицинска рехабилитация, Логопедична помощ, Психологична помощ, Изнесено обучение за лица с увреждания, Тифлопедагог, Арттерапия, Трудотерапия, Занимателни дейности, Индивидуална работа"Защитени жилища" - с. Царева Ливада:

Осигуряват включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хора със специфични потребности, уют и удобство.
Дава възможност всеки живеещ в тях да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността.

"Защитено жилище - 1"
Разполага с дневна стая, 3 спални помещения, баня - тоалетна, на втори етаж - хол с тераса и битова стая.
Двор с цветна, зеленчукова и градина с овошки."Защитено жилище - 2"
Къща на 3 етажа. Има 4 спални, хол, дневна, 2 бани с душ кабини, 3 тоалетни, открита тераса.
Двор със зеленчукова и цветна градина.
Проект „Подкрепа за трудова реализация на лица с интелектуални затруднения настанени в защитени жилища“

Стойност на бюджета в лева: Общо 391 165.99
Финансиране от ЕСЕСФ: 332 491.09
Национално финансиране: 58 674.90